Publicatielijst

Augustus 2019 ‘Arts en patiënt spelen onderling hun eigen rol’ in: Volkskrant 26 aug 19  zie hier

Maart 2019 ‘Hoe vervul ik authentiek de rol van arts’ in: Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde Jaargang 163 #12 zie hier

Maart 2019 ‘De Ambitie van Topcare’ in:  Bijblijven jaargang 35-2019 #2 (met Nico van Meeteren en Diny de Bresser)

juni 2013 Managen volgens Confucius: durf de baas te zijn! Boek over leiderschap, communicatie en cultuur vanuit Chinees oogpunt. Uitgeverij Pearson Benelux. Zie hier voor meer informatie

2012 Fietsen met tegenwind. VluchtelingenWerk Nederland: Amsterdam. Boek (redactie en samenstelling, met Roswitha Weiler) over integratie van vluchtelingen. Zie hier voor meer informatie

2007 Kennis van feiten: vluchtelingen, nieuwkomers en gezondheid in cijfers. Pharos: Utrecht. Boek (samenstelling); i.s.m. onder anderen dr. W. Devillé (Nivel) en dr. R. Schellingerhout (SCP)  Zie hier voor een volledige pfd van dit boek

2007 Toekomst in perspectief: aanbevelingen voor een effectieve werkwijze van de toekomstgesprekken. Pharos: Utrecht. Rapport over terugkeerprojecten TIP (VWN).

2007 ‘No Place Like Home: Return and Circular Migration among Elderly Chinese in The Netherlands.’ Artikel, kwantitatief onderzoek onder 350 oudere Chinezen (IIAS Newsletter najaar 2007) Zie hier voor een pdf van dit artikel No Place like Home Return and Circular Migration among Elderly Chinese in the Netherlands

2006 “Chinese Human Smuggling in Transit.” Boekrecensie in: International Journal of Migration Health and Social Care Vol. 2 (3/4) p. 74-76

2006 Gezondheidsmonitor Allochtone ouderen: methode voor het monitoren van de gezondheidssituatie van allochtone ouderen (rapport van een voorstudie). Utrecht/Amersfoort: GGD Eemland & Pharos. (Rapport, samen met medewerkers GGD)

2006 “Pendelen op je oude dag: pendelmigratie en gezondheid bij oudere migranten.” Artikel In: CMG 3 (1) p. 14-25. Zie hier voor een volledige pdf van dit artikel: Pendelen op je oude dag CMG

2005 God zal voor mij zorgen: religieuze coping van vluchtelingen met gezondheidsproblemen. Pharos : Utrecht. Boek over religieuze copingstrategieën van vluchtelingen, op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, samen met I. Goorts.

2004 Zorgen over terugkeer: nadenken over terugkeer met gezondheidsproblemen. Pharos: Utrecht. Boek, op basis van kwalitatief onderzoek over besluitvorming bij terugkeer.

2004 De smaak van noedelsoep. Pharos: Utrecht Boek, op basis van onderzoek, met M. Blaak, F. de Frenne, M. Sproet, over Chinese migrantenjongeren.

2003 Angst voor terugkeer. Quick scan naar het psychosociale welzijn van ama’s in relatie tot het terugkeerbeleid. Pharos: Utrecht. Onderzoeksverslag.

2002 Geschoold Terug: methodiek van de voorlichting over terugkeer. Internationale Organisatie voor Migratie (IOM): Den Haag, Methodiekbeschrijving

2000 Chinese ama’s: een verhaal apart. [eigen beheer, ongepubliceerd] Reader bij cursus over Chinese migratie en interculturele communicatie.

1993-heden tientallen artikelen, kronieken en boekrecensies in China Nu (VNC – Utrecht)
1999-2007 diverse artikelen in: Phaxx, (tijdschrift voor vluchtelingen en gezondheid) Pharos:
2002-heden diverse opiniestukken in Volkskrant en NRC Next (onder andere over tolken in de gezondheidszorg)