Managen volgens Confucius

Managen volgens Confucius: durf de baas te zijn is verschenen bij Pearson Benelux. Zie het Persbericht Managen volgens Confucius

Wees de baas, laat het zien en doe het goed!
Ben je op je werk jezelf of ben je daar ‘de manager’? Op je werk speel je een rol. Die rol moet je goed vervullen, want anders ben je niet geloofwaardig. De Chinese wijsgeer Confucius stelde dat je alleen iets kunt bereiken als je rolvast communiceert.
De verantwoordelijkheid legde hij bij de hoogste in rang. Als die uit zijn rol valt, kan niemand meer goed functioneren.
Dit boek laat zien hoe je met de ideeën van Confucius de rol van leider authentiek op je kunt nemen. Het is bedoeld voor diegenen die verantwoordelijkheid willen dragen, betrokken zijn, maar ook eisen durven stellen en zich in woord en gebaar uiten zoals bij hun functie past. Een boek voor hen die de baas durven zijn.

Lees de inhoudsopgave of de Omslag.

Twee lezersreacties op managementboek.nl

“Leidinggeven aan jezelf en anderen
De benadering van Engelhard is niet gestoeld op de pretentie een hoogdravende modernistische managementhype te willen ontketenen, maar op het geloof in en vertrouwen op de mogelijkheid van leidinggevenden om hun rol te kunnen spelen en pakken en hun verantwoordelijkheden te kunnen nemen en waar te kunnen maken.
Met behulp van inzichten in uiteenlopende relatienetwerken, verschillende culturele referentiekaders en de impact van (gepaste en ongepaste) vormen van communicatie ontstaan praktische perspectieven voor managers om transparant en eenduidig, respectvol en met medemenselijkheid sturing te geven aan veranderingen.
Een wonderbaarlijk goed leesbare (en geïllustreerde) combinatie van een diepgravende benadering met een lichtvoetige humor.” -Reinoud Sevenhuijsen

“Soortelijk gewicht van een compliment 
Geen Confucius-citatenboek maar een vrolijk stemmende studie over de verborgen eigenaardigheden van onze dagelijkse gesprekken. David Engelhard beschrijft management en communicatie als een fascinerend spel, met soms bizarre spelregels, aan de hand van aansprekende voorbeelden. Confucius is daarbij zijn sidekick. Eindelijk een managementboek dat aan alle drie de eisen voldoet: de titel staat uitstekend in je boekenkast, je krijgt in korte tijd echt nieuwe inzichten, en het leest als trein.”  – Jan Willem Westerink

Overtuigd: koop hier dan een exemplaar. Of twee, om er een weg te geven. (Echte leiders lenen natuurlijk nooit hun eigen exemplaar uit!)

Managen